FIFTH FORCE BOOK

FIFTH FORCE

The first comprehensive monographic publication of Jaroslav Kyša, Fifth Force, evaluates the artist's work to date and presents a comprehensive picture of it. It documents the works he created between 2013 and 2018 and is supplemented with texts in English and Slovak by respected domestic and foreign theorists - among them Lily Hall, Ján Kralovič, Erik Vilím, and Mira Keratová. Individual texts look at Kyša's work from different theoretical positions and thus provide a layered analysis. Mira Keratová's entry takes the form of an interview, which allows a deeper insight into the artist's thinking and creative processes.

The realization of the publication was supported by the Slovak Arts Council from public sources.

YEAR OF PUBLICATION: 2018
ISBN 9788097083243
NUMBER OF PAGES: 72
PUBLISHER: ZAHORIAN & VAN ESPEN

PIATA SILA

Prvá súhrnná monografická publikácia Jaroslava Kyšu Fifth Force (Piata sila) zhodnocuje umelcovu doterajšiu tvorbu a podáva o nej celistvý obraz. Dokumentuje diela, ktoré vytvoril v rokoch 2013 až 2018 a je doplnená textami v angličtine aj slovenčine od rešpektovaných domácich i zahraničných teoretičiek a teoretikov – medzi nimi od Lily Hall, Jána Kraloviča, Erika Vilíma a Miry Keratovej. Jednotlivé texty sa na Kyšovu tvorbu pozerajú z rôznych teoretických pozícií a poskytujú tak vrstevnatú analýzu. Vstup Miry Keratovej má podobu rozhovoru, ktorý umožňuje hlbší náhľad do umelcovho uvažovania a tvorivých postupov.

Publikáciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

ROK VYDANIA: 2018
ISBN 9788097083243
POČET STRÁN: 72
VYDAVATEĽSTVO: ZAHORIAN & VAN ESPEN

~
log in

all rights reserved
jaroslav kyša
© copyright 2010- built with indexhibit
edited by ~